Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   

Välkommen till en minimässa om det nya grossistavtalet för livsmedel med fokus på ekologiska produkter

Den 29 oktober anordnar Upphandlingsbolaget tillsammans med Martin & Servera en minimässa om det nya ramavtalet Livsmedel - Grossist.

 

Minimässan har ett ekologiskt fokus och du kommer att få möjlighet att träffa flera av producenterna och ta del av deras sortiment.

 

Anmäl dig senast den 24 oktober.

Välkommen till halvdagskurs i att beställa vård och boende samt göra placeringar på ramavtal

Den 12 och 13 november har du möjlighet att gå en kurs som ger dig ökad kunskap hur du beställer vård och boende samt hur du gör placeringar på ramavtal (och när ramavtal inte finns).

 

Kursen vänder sig till socialsekreterare och enhetschefer inom stadsdelsförvaltningarna samt Social Resursförvaltning.

 

Anmäl dig senast den 7 november.

Viktig information angående ramavtalet för lunchkort

Göteborgs Stad deltar i SKL Kommentus Inköpscentral´s upphandling av Lunchkuponger och Lunchkort 2013 och upphandlingen är överprövad på delområdet lunchkort.


Vi vill därför informera om att vi idag inte har något gällande ramavtal gällande lunchkort. Vår rekommendation till stadens förvaltningar och bolag är att bedöma riskerna vid en eventuell direktupphandling av lunchkort.

 

Läs hela nyheten här

Små och medelstora företag vinner 84 procent av upphandlingarna

Upphandlingsbolaget har åter igen gjort en analys av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och vilken andel dessa har av de samlade inköpen.

 

Läs 2014 års SME-analys.

Upphandlingsbolagets har gjort sin första hållbarhetsredovisning

Upphandlingsbolagets första hållbarhetsredovisning är klar. Vi beskriver hur bolaget under 2013 arbetat för och bidragit till en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 4.0.

 

Ambitionen är att kommunicera en lättillgänglig redovisning som tydliggör det hållbara resultatet av bolagets insatser under året.

 

Ta del av hållbarhetsredovisningen för 2013 här.

Vill du veta vilka upphandlingar som är på gång?

På Upphandlingsbolagets hemsida presenterar vi de ramavtalskategorier som är planerade att upphandlas de kommande 12 månaderna.

 

Gå till sidan Planerade ramavtalsupphandlingar.

Avtalslöshet råder inom följande avtalsområden:

I Winst hittar du alla stadens ramavtal och kan söka produkter.

Läs mer »

Här hittar du annonserade upphandlingar och kan hämta ner förfrågningsunderlag.
Upphandlingar.nu

Våra öppettider är:

Måndag-torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag, samt dag före helgdag
kl. 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan kl. 11.30 - 12.30

Ring oss!

Växel: 031-334 37 00

Avtalsnyheter
2014-10-15
Öppenvårdsinsatser för familjer, barn/ungdomar

Två underområden är ej beställningsbara.

Läs mer »
2014-10-09
Lunchkuponger och lunchkort

Information om ramavtalet.

Läs mer »
2014-10-06
Korttidsvistelse och Korttidsplatser för personer med funktionsnedsättning

Nya ramavtal fr.o.m. 1 november.

Läs mer »
2014-10-03
Flytt-, Transport- & Magasineringstjänster med tillhörande tjänster

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-04-30.

Läs mer »
2014-10-03
Fordringsbevakning och inkasso med kringliggande tjänster

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2016-02-28.

Läs mer »
Fler avtalsnyheter »


Överprövningar
2014-10-20
Konsulter IT-data, delområde h - konsultmäklare

Avtal kommer tecknas inom kort.

Läs mer »
2014-10-17
Värdetransporter och tillhörande tjänster

Förvaltningsrätten avslår ansökan om över...

Läs mer »
2014-10-14
Ljuskällor

Ljuskällor är nu beställningsbart i Winst.

Läs mer »
2014-10-13
Personalvårdsprogram

Kammarrätten avslår ansökan om överprövni...

Läs mer »
2014-10-03
Konsulter IT - data, område F - Geografiskt Informationssystem (GIS)

En leverantör har ansökt om överprövning.

Läs mer »
Fler överprövningar »