Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   

Håll utkik efter Upphandlingsbolagets kundundersökning

Upphandlingsbolaget vill ständigt utveckla och förbättra sin verksamhet. Detta gör vi bäst tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

Vi vill få till oss dina tankar om vad du är nöjd med, och vad som behöver utvecklas.

 

Under vecka 41 kommer vår kundundersökning att skickas ut via e-post. Undersökningen genomförs i samarbete med ScandInfo. Ditt svar behandlas anonymt.

 

Vi hoppas att du vill medverka!

Välkommen till en minimässa om det nya grossistavtalet för livsmedel med fokus på ekologiska produkter

Den 29 oktober anordnar Upphandlingsbolaget tillsammans med Martin & Servera en minimässa om det nya ramavtalet Livsmedel - Grossist.

 

Minimässan har ett ekologiskt fokus och du kommer att få möjlighet att träffa flera av producenterna och ta del av deras sortiment.

 

Anmäl dig senast den 21 oktober.

Upphandlingsbolagets har gjort sin första hållbarhetsredovisning

Upphandlingsbolagets första hållbarhetsredovisning är klar. Vi beskriver hur bolaget under 2013 arbetat för och bidragit till en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 4.0.

 

Ambitionen är att kommunicera en lättillgänglig redovisning som tydliggör det hållbara resultatet av bolagets insatser under året.

 

Ta del av hållbarhetsredovisningen för 2013 här.

Små och medelstora företag vinner 84 procent av upphandlingarna

Upphandlingsbolaget har åter igen gjort en analys av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och vilken andel dessa har av de samlade inköpen.

 

Läs 2014 års SME-analys.

Vill du veta vilka upphandlingar som är på gång?

På Upphandlingsbolagets hemsida presenterar vi de ramavtalskategorier som är planerade att upphandlas de kommande 12 månaderna.

 

Gå till sidan Planerade ramavtalsupphandlingar.

Avtalslöshet råder inom följande avtalsområden:

I Winst hittar du alla stadens ramavtal och kan söka produkter.

Läs mer »

Här hittar du annonserade upphandlingar och kan hämta ner förfrågningsunderlag.
Upphandlingar.nu

Våra öppettider är:

Måndag-torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag, samt dag före helgdag
kl. 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan kl. 11.30 - 12.30

Ring oss!

Växel: 031-334 37 00

Avtalsnyheter
2014-09-30
Plockanalyser av hushållsavfall

Ny ramavtalskategori fr.o.m. 29 september.

Läs mer »
2014-09-30
Trä- och metallslöjdsmaterial

Nytt avtal via FKU fr.o.m. 1 oktober.

Läs mer »
2014-09-22
Boende med bostöd

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2016-03-31.

Läs mer »
2014-09-22
Verkstadsgaser

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2016-01-31.

Läs mer »
2014-09-22
Skadedjursbekämpning

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-12-31.

Läs mer »
Fler avtalsnyheter »


Överprövningar
2014-09-22
Konsulter IT-data, delområde h - konsultmäklare

Två leverantörer har ansökt om överprövni...

Läs mer »
2014-09-11
Ljuskällor

Förvaltningsrätten avslår ansökan om över...

Läs mer »
2014-08-13
Trädgård - ABC - löpande räkning

Förvaltningsrätten avslår ansökan om över...

Läs mer »
2014-08-05
HVB, ungdomar 13-20 år, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska diagnoser m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövnings...

Läs mer »
2014-06-27
Värdetransporter och tillhörande tjänster

En leverantör har ansökt om överprövning.

Läs mer »
Fler överprövningar »