Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2014-10-30

Kyld portionsmat

Ramavtal är förlängt t.o.m. 2016-03-31.


Ramavtalet för Kyld portionsmat är förlängt t.o.m. 2016-03-31 med Sodexo AB.

 

Vad innebär en avtalsförlängning?

En förlängning av ett ramavtal innebär att leverantören har fått fortsatt förtroende som leverantör till Göteborgs Stad. Förutsättningen för en förlängning är att leverantören följt avtalsvillkoren under avtalsperioden, vilket t.ex. kan innebära att leverantören har ett fungerande miljöledningssystem, redovisar statistik och erbjuder elektronisk fakturering. Upphandlingsbolaget har inför en avtalsförlängning säkerställt att leverantören sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.

 

Se Winst för mer information.

Avtalsnyheter
2014-10-30
Tvätt av privata textiler för biståndstagare

Nya priser fr.o.m. 2015-01-01.

Läs mer »
2014-10-30
Kyld portionsmat

Ramavtal är förlängt t.o.m. 2016-03-31.

Läs mer »
2014-10-28
Inhyrning av truckar

Ramavtalen är förlängda t.o.m. 2016-02-28.

Läs mer »
2014-10-22
Telekommunikation som tjänst

Avveckling av föråldrade tjänster.

Läs mer »
2014-10-22
Drivmedel från pump

Ramavtalen är förlängda t.o.m. 2015-12-31.

Läs mer »
2014-10-22
Telefoner och läsplattor (Mobila enheter)

Ramavtalen är förlängda t.o.m. 2015-12-31.

Läs mer »
2014-10-22
Ljuskällor

Nya ramavtal fr.o.m. 13 oktober.

Läs mer »


Överprövningar »