Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2014-09-18

Tekniska konsulter

Förlängning av ramavtal.


Ramavtalen för följande ramavtalskategorier är förlängda:

  • Tekniska konsulter - Besiktning
  • Tekniska konsulter - Miljökonsulter
  • Tekniska konsulter - Projektledare

Mer information och beställarinstruktion hittar du i Winst.

Avtalsnyheter
2014-09-18
Boende för psykisk funktionsnedsättning

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-01-31.

Läs mer »
2014-09-18
Tekniska konsulter

Förlängning av ramavtal.

Läs mer »
2014-09-17
Juridiska tjänster

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-10-31.

Läs mer »
2014-09-17
Fortbildning inom autismspektraområdet

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-11-30.

Läs mer »
2014-09-17
Fortbildning inom autismspektraområdet

Nya priser från den 15 september.

Läs mer »
2014-09-17
Daglig verksamhet för funktionshindrade

Nya priser från 1 oktober.

Läs mer »
2014-09-12
Lunchkuponger och lunchkort

Information om ramavtalet.

Läs mer »


Överprövningar »