Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2014-08-25

Hantverkstjänster

Nedsläckning av BIGAB:s ramavtal.


BIGAB Bygg & Bemannings samtliga avtal är tillsvidare nedsläckta i Winst och ej beställningsbara.

 

Följande ramavtal är nedsläckta i Winst

  • Asbest – ABC, UB40413600
  • Mark – ABC, UB31013395
  • Måleri – FKU, UB30113529
  • PCB-sanering – ABC, UB40413615
  • Plattsättning – ABC, UB30413431
  • Plattsättning – FKU, UB30613430

Varför är ramavtalen nedsläckta?

I syfte att staden ska ha seriösa leverantörer har Upphandlingsbolaget avtalsvillkor som innebär en möjlighet att tillfälligt ta bort tillgängligheten för avtal i Winst (ibland kallat "tillfälligt avropsstopp" eller "nedsläckning").

 

Detta används om uppgifter framkommit kring en leverantör eller dess företrädare som närmare behöver utredas. Under den tid utredningen sker är det därför inte möjligt att beställa från avtalet.

 

Anledningen till nedsläckningen av BIGAB i Winst är omständigheter som framgår av ett omprövningsbeslut taget av Skatteverket. Nedsläckningen innebär för BIGAB att de inte har rätt att ta nya beställningar som avrop på ramavtalen. Det innebär också att BIGAB inte har rätt att agera underleverantör åt andra företag i uppdrag som baseras på Upphandlingsbolagets ramavtal. Påbörjade uppdrag får dock slutföras. Detta gäller så länge avtalen är nedsläckta.

 

Har du frågor?

Kontakta kundservice för mer information.

Avtalsnyheter
2014-08-25
Hantverkstjänster

Nedsläckning av BIGAB:s ramavtal.

Läs mer »
2014-08-20
Bud inköp dagligvaror för hemtjänst

Nytt ramavtal fr.o.m. 1 augusti.

Läs mer »
2014-08-20
Livsmedel - Konsumentförpackningar

Nytt ramavtal fr.o.m. 1 augusti.

Läs mer »
2014-08-20
Apple produkter

Nya ramavtal och nytt avtalsområde.

Läs mer »
2014-08-14
Säkerhet för IT

Nytt ramavtal fr.o.m. 1 november.

Läs mer »
2014-08-14
Förvaringsskåp i stål

Nya ramavtal fr.o.m. 1 september.

Läs mer »
2014-08-14
Almanackor och lärarkalendrar

Nya ramavtal fr.o.m. 1 september.

Läs mer »


Överprövningar »