Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2014-11-28

Personalvårdsprogram

Nytt ramavtal från 1 januari 2015.


Från 1 januari 2014 finns det ett nytt ramavtal gällande Personalvårdsprogram. Ramavtal har tecknats med en leverantör, SOS International AB.


Varje förvaltning/bolag väljer om de vill beställa på ramavtalet och tecknar då ett underavtal med SOS International AB.

 

Anställda hos de förvaltningar/bolag som beställt på ramavtalet kan sedan, kostnadsfritt och utan arbetsgivarens kännedom, ta kontakt med SOS International AB för rådgivning vid arbetsrelaterade och privata problem som påverkar den anställdes arbetsförmåga.

 

För tecknande av underavtal kontakta:

Charlotte Stommel, tel: 0760 44 55 40, epost: charlotte.stommel@sos.eu

Tänk på att ta kontakt med Charlotte Stommel så snart som möjligt för att kunna ha ett avtal som gäller från 1 januari 2015.

Avtalsnyheter
2014-11-28
Personalvårdsprogram

Nytt ramavtal från 1 januari 2015.

Läs mer »
2014-11-20
Järnhandelsvaror inklusive personlig skyddsutrustning

Ny teknisk lösning vid beställning.

Läs mer »
2014-11-19
Cirkulationstvätt

Upphandlingen av cirkulationstvätt på extern remiss.

Läs mer »
2014-11-18
Värdetransporter och tillhörande tjänster

Nytt ramavtal från 21 december.

Läs mer »
2014-11-17
Arboristtjänster

Nya ramavtal från 16 november.

Läs mer »
2014-11-14
Datautbildningar för professionella

Ramavtalen är förlängda t.o.m. 2016-02-28.

Läs mer »
2014-11-14
Arbetskläder för inre miljö

Nu uppdelat i två avtalsområden.

Läs mer »


Överprövningar »