Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2015-03-05

Verksamhets- och organisationskonsulter

Nya avtal och kommande tilldelning


Nu är avtalen inom avtalsområdena C1 och C2 klara. Tilldelning inom avtalsområde A, Verksamhets- och organisationsutveckling beräknas ske inom kort. Till dess att avtalen är på plats ska du göra dina beställningar från avtalsområde B, Konsultmäklare

 

Avtalsområde C1 och C2

För avtalsområdena C1 och C2 kommer det inom kort finnas beställningsbara avtal i Winst. Avtalsområdena är endast avsedda för beställare inom Göteborgs Stad.

 

Inom avtalsområde C1, Internrevision och andra oberoende granskningar/utvärderingar, har följande leverantörer antagits:

 • 993606650, BDO AS
 • 5562715309, Deloitte AB
 • 5560535873, Ernst & Young Aktiebolag
 • 5565785606, Kontigo AB
 • 5560434465, KPMG AB
 • 5567963433, Lind Andersson Consulting AB
 • 5569739484, Transcendent Group Väst AB
 • 5560296740, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB      

Inom avtalsområde C2, Förebyggande arbete och utredningar inom oegentlighetsområdet, har följande leverantörer antagits:          

 • 993606650, BDO AS
 • 5560535873, Ernst & Young Aktiebolag
 • 5560434465, KPMG AB
 • 5567963433, Lind Andersson Consulting AB
 • 5560296740, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Avtalsområdenas omfattning, beställningsinstruktioner samt mallar som beställare kan använda som stöd kommer finnas tillgängliga i Winst.

 

Avtalsområde A: Verksamhets- och organisationsutveckling

Tilldelning beräknas ske inom några dagar. Beställare som inte har möjlighet att invänta de kommande avtalen gör tillsvidare sina beställningar genom Konsultmäklare, avtalsområde B.