Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Artiklar   
2014-10-15

Vård barn/unga - Öppenvårdsinsatser för familjer, barn/ungdomar

Två underområden är ej beställningsbara.


Två underområden inom avtalskategorin Vård barn/unga - Öppenvårdsinsatser för familjer, barn/ungdomar är för tillfället inte beställningsbara då en utredning pågår avseende tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva efterfrågade tjänster.

 

Detta gäller öppenvård med boende för ungdomar med psykosociala problem och missbruksproblem. Övriga underområden berörs inte.

 

Se Winst för mer information.

 

Ramavtalen inom avtalskategorin Öppenvårdsinsatser för familjer, barn/ungdomar samt inom fyra olika kategorier för HVB för barn och ungdomar, har varit igång sedan 1 september 2014. Läs gärna avtalsnyheten för mer information.

Avtalsnyheter
2014-10-15
Öppenvårdsinsatser för familjer, barn/ungdomar

Två underområden är ej beställningsbara.

Läs mer »
2014-10-09
Lunchkuponger och lunchkort

Information om ramavtalet.

Läs mer »
2014-10-06
Korttidsvistelse och Korttidsplatser för personer med funktionsnedsättning

Nya ramavtal fr.o.m. 1 november.

Läs mer »
2014-10-03
Flytt-, Transport- & Magasineringstjänster med tillhörande tjänster

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2015-04-30.

Läs mer »
2014-10-03
Fordringsbevakning och inkasso med kringliggande tjänster

Förlängning av ramavtal t.o.m. 2016-02-28.

Läs mer »
2014-09-30
Plockanalyser av hushållsavfall

Ny ramavtalskategori fr.o.m. 29 september.

Läs mer »
2014-09-30
Trä- och metallslöjdsmaterial

Nytt avtal via FKU fr.o.m. 1 oktober.

Läs mer »


Överprövningar »