Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Läsvärt   

2012-07-17: Förvaltningsrätten avslår ansökan från båda de leverantörer som begärt överprövning.


2012-06-21: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Den första prövningen, som rörde förfrågningsunderlaget och som Upphandlingsbolaget vunnit, är därmed slutligen avgjord.


2012-05-22: Två leverantörer har ansökt om överprövning efter tilldelning.


2012-05-11:
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.


2012-04-13:
Förvaltningsrätten avslår Adlibris ansökan om överprövning.


2012-03-09
: Upphandlingen är överprövad av en leverantör på förfrågningsunderlaget under pågående anbudstid.